Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kadar cinta kepada Allah Swt. harus terus ditingkatkan. Di antara cara meningkatkan cinta kepada Allah Swt. adalah dengan senantiasa membersihkan hati. Amalan berikut ini dapat membersihkan hati adalah….

Amalan-amalan untuk Membersihkan Hati dan Meningkatkan Kecintaan Kepada Allah Swt.:

Berikut beberapa amalan yang dapat membersihkan hati dan meningkatkan kecintaan kepada Allah Swt.:

1. Memperbanyak Zikir dan Dzikirullah:

 • Mengingat Allah Swt. dengan menyebut asma-Nya, membaca Al-Qur'an, dan merenungkan maknanya.
 • Melakukan zikir secara rutin, seperti tasbih, tahmid, tahlil, dan hamdalah.
 • Membaca kalimat tayyibah seperti "La ilaha illallah" dan "Muhammad Rasulullah".

2. Memperbanyak Istighfar dan Taubat:

 • Memohon ampunan kepada Allah Swt. atas dosa-dosa yang telah dilakukan.
 • Menyadari kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya.
 • Bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

3. Menjalankan Shalat dengan Khusyuk:

 • Memfokuskan diri saat shalat dan merasakan kehadiran Allah Swt.
 • Memenuhi rukun dan syarat shalat dengan sempurna.
 • Menghayati bacaan dan doa-doa dalam shalat.

4. Membaca Al-Qur'an dan Mempelajarinya:

 • Membaca Al-Qur'an dengan tartil dan tadabbur.
 • Mempelajari tafsir Al-Qur'an untuk memahami maknanya.
 • Mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

5. Mengaji Ilmu Agama:

 • Mempelajari ilmu agama Islam dari guru yang terpercaya.
 • Memahami syariat Islam dan cara menerapkannya dalam kehidupan.
 • Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt.

6. Berbuat Baik kepada Sesama:

 • Menolong orang yang membutuhkan.
 • Bersikap sopan dan santun kepada semua orang.
 • Menyebarkan kebaikan dan perdamaian.

7. Menjauhi Perbuatan Dosa dan Maksiat:

 • Menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt.
 • Menjaga diri dari hawa nafsu dan godaan setan.
 • Berusaha untuk selalu berada di jalan yang diridhai Allah Swt.

8. Berzikir dan Berdoa di Waktu-waktu Mustajab:

 • Berzikir dan berdoa di sepertiga malam terakhir.
 • Berdoa di hari Jumat.
 • Berdoa saat turun hujan.

9. Menjaga Silaturahmi dengan Orang Shalih:

 • Bergaul dengan orang-orang yang shaleh dan beriman.
 • Menimba ilmu dan nasihat dari mereka.
 • Memperkuat keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt.

10. Beramal Shodaqah:

 • Memberikan sebagian harta untuk membantu orang lain.
 • Membersihkan diri dari sifat kikir dan tamak.
 • Mendekatkan diri kepada Allah Swt.

11. Menjaga Wudhu:

 • Memperbarui wudhu sesering mungkin.
 • Menjaga kesucian diri dan pakaian.
 • Mempermudah diterimanya doa.

12. Menjaga Lisan dan Ucapan:

 • Berbicara dengan sopan dan santun.
 • Menghindari ghibah, fitnah, dan namimah.
 • Menjaga ucapan dari kata-kata yang kotor dan kasar.

13. Menjaga Pandangan:

 • Menghindari melihat yang haram.
 • Menjaga pandangan mata dari hal-hal yang tidak baik.
 • Melatih diri untuk fokus pada hal-hal yang positif.

14. Mensyukuri Nikmat Allah Swt.:

 • Selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Swt.
 • Tidak kufur terhadap nikmat Allah Swt.
 • Merasakan kebahagiaan dan ketenangan hati.

15. Bertakwa kepada Allah Swt.:

 • Menjalankan perintah Allah Swt. dan menjauhi larangan-Nya.
 • Selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
 • Mengharap pahala dan ridha Allah Swt.

Dengan senantiasa melakukan amalan-amalan di atas, diharapkan hati kita akan menjadi bersih dan terhindar dari penyakit hati. Hati yang bersih akan membantu kita untuk lebih mudah dalam mencintai Allah Swt. dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada-Nya.

Catatan:

 • Amalan-amalan di atas hanyalah sebagian dari cara untuk membersihkan hati dan meningkatkan kecintaan kepada Allah Swt.
 • Yang terpenting adalah keikhlasan dan kesungguhan dalam melakukan amalan-amalan tersebut.
 • Mintalah pertolongan kepada Allah Swt. agar kita dimudahkan dalam membersihkan hati dan meningkatkan kecintaan kepada-